Erling Moe Ordahl

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 20, 1918

Date of death

1992

Parents

Stian Kvifte og Berthe Ordahl

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Søndeled

Place of living

Søndeled

County

Aust-Agder

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Ex gratia-arkivet:

  Registreringsnummer under krigen, London 2836, NY 13187.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941-1946:

  Skytter nr.988: Erling Moe Ordal født 20.1.1918 i Søndeled.

  Yrke: Sjømann. Fartstid ca.60 måneder.

  Var den 9.april 1940 ombord på D/S HILD som lå i Newcastle, og noe senere ar han ombord i M/T FENJA, men mønstret av i Boston og meldte seg til marinen.

  Ble utdannet til skytter i Lunenburg, Canada.

  Senere gjorde han tjeneste på følgende norske skip

  M/T POLYCASTLE av Kristiansand. Rederiet Einar Rasmussen. påm. 27.7.1942. avm. 1.9.1943.

  D/S AUSTVANGEN av Oslo. Rederiet Gørrisen & Co. påm. 15.9.1943. avm. 14.3.1944.

  M/T THORSHOV av Sandefjord. Rederiet Thor Dahl A/S. påm. 5.4.1944. avm. 12.6.1945.

  Ble tildelt Krigsmedaljen, Deltakermedaljen og Haakon den 7`s 70 års medalje.

  Sjøforsvarets londonarkiv:       

  Antatt i Marinen: 1942, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Matros.

  Dimittert fra Marinen: 16.08.1945 S.S.H. 

  Intervju Farsunds Avis 22/6-1966:

  M/S " Sunriver " er et pent og godt skip. Jeg stiftet først bekjentskap med det da det lå ved kai i Montreal, hvor det var grønt og velstelt ruvet godt over de andre. Det var bygget ved Uddevallavarvet i Sverige i 1958 og det var på 12.800 dwt. Kaptein Erling Ordahl forteller at det er halvt shelterdekker og en kombinert stykkgods og bulkbåt. Da det var nytt var det på mange måter et særsyn og første gangen skipet var i Japan hadde man besøk av ingeniører som gikk omkring og tegnet opp skipet.

  Kaptein Erling Ordahl er en lett mann å lage intervju med. Han er åpen og forekommende og alltid blid og vennlig, noe passasjerene ombord- og mannskapet med - har fortalt meg de setter stor pris på.

  Egentlig kommer han fra Sønderled ved Risør og i slutten av 1930 årene prøvde han å komme til sjøs. Det og var ikke lett i den tiden ,og han ble fortalt at han måtte reise til Farsund hvor det skulle være lettest å få hyre fordi man der hadde så forholdsvis stor flåte. Etter en tids venting kunne han så endelig gå ombord i Jac.Salvesens D/S HILD som dekksgutt, og ombord der ble han i over 3 år til skipet forliste. Ellers hadde jeg nok blitt lenger ombord, forteller kaptein Ordahl. Den gang var det slik at fikk man en jobb, ville man nødig slutte, og jeg likte meg så godt ombord i D/S HILD at jeg tenkte ikke på å mønstre av . Jeg husker en gang skipet lå i opplag noen uker og jeg lengtet så tilbake til sjøen at da vi endelig kunne gå ut igjen var det som enbefrielse. D/S HILD gikk for det meste i europeisk fart, og da krigen begynte gikk skipet for de allierte i fart mellom England og Frankrike så lenge Frankrike var fritt. Etter Frankrike falt i 1940 skulle skipet en tur til Canada og på den turen forliste skipet på Canadakysten. Erling Ordahl kom opp til Montreal og ble mønstret på forskjellige skip og han seilte ute hele krigen. Farten var hovedsakelig mellom Amerika og England og i 1942 gikk han på et kurs i Lunenburg i Nova Scotia for å bli skytter, og han hadde dette oppdraget ved siden av å være matros. Heldigvis ble det ikke aktuelt å møte fienden til skuddveksling på sjøen og krigen sluttet i 1945 uten at skipene som han på slutten var med, ble utsatt for noe angrep. Fredsdommeren kom han så hjem og begynte på styrmannsskolen og ferdig med den tok han skipperskolen. Begge disse skolene gikk han i Farsund, og han ble etter hvert for Spindsmann å regne, for i denne tiden giftet han seg med en jente fra Spind og fikk seg hus der, på Udestad hvor han fremdeles bor. I 1947 gikk han så ut med en av båtene til Lundegaard & Sønner og i dette rederiet har han siden holdt seg. Jeg kan ikke tenke meg å seile i noe bedre rederi sier han. Sin første båt fikk kaptein Erling Ordahl å føre i 1951. Det var D/S SPURT og i september 1964 kom han ombord i M/S SUNRIVER og har siden vært her.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941-1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.31. kort 391-392.

  Farsunds Avis, 1966

  Publikumshenvendelse til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

  RA/S-3545/G/Gi/L0012