Arve Aleksander Paulsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

December 11, 1915

Date of death

March 30, 1945Årsak: Other

Parents

Anton Olaves Paulsen, f. 1885 i Onsøy, og Anna Kristine f. Andersen, f. 1884 i Borge.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Onsøy

Place of living

Engelsviken, Onsøy pr. Fredrikstad

County

Østfold

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London: 45856.

  Gikk inn i den britiske marinen 17.08.1940.

  Våre falne:

  FØDT: 11.12.1915. FØDESTED: Onsøy. DØD: 30.03.1945. DØDSÅRSAK: Kamp. STED/SKIP: MTB 717.

  PAULSEN, ARVE ALEKSANDER, sjømann, kanoner, Onsøy. Født 11. desember 1915 i Onsøy, s. av Anton Olaves Paulsen, f. 1885 i Onsøy, og Anna Kristine f. Andersen, f. 1884 i Borge. Var før krigen på hvalfangst, gikk etter at Norge var okkupert, inn i Den engelske marine, og ble senere overflyttet til Den norske marine som kanoner. Ble drept ombord på MTB 717, da skipet angrep Slåtterøy fyr 30. mars 1945. Gravlagt i Onsøy.

  Vestfoldarkivet

  For sesongen 1939/40 var han ved landstasjonen "Leith Harbour" ekspedisjonen som matros på hvalfanger "Stora".

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 7. november 1941, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Matros.

  Tidligere militær tjeneste: Britisk Marine, 15 mnd.

  Beskikket eller vervet fra: 15.3.43 Art. Matr. 2. kl.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0090

  Våre falne

  Vestfoldarkivet

  "Seedie's Roll of Naval Honours & Awards 1939-1959", Seedie, 1989

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.29. Kort 313-314.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001