Olaf Salvesen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 8, 1910

Date of death

October 30, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Ole Salvesen og Guro Olsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Froland

Place of living

Øyestad

County

Aust-Agder

Enlistment district

Rank

Matros / Skytter

Has sailed for shipping company

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 24850, NY 29247.

  Våre falne:

  Seilte i utenriksfart da krigen brøt ut i Norge. Ble utdannet til skytter i Den norske marine, og omkom 30. oktober 1943 da D/S HALLFRIED ble torpedert utenfor vestkysten av Skottland. Broren Salve omkom i 1941.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 1225: Salvesen, Olav. Født 8.3.1910 i Froland.

  Antatt i marinen  og ble utdannet til skytter i Dumbarton, Scotland.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  D/S HALLFRIED fra 20.september 1943 og omkom bare ca.en måned senere da skipet ble torpedert underveis fra  Huelva i Spania til Addrossan med kobbermalm. 31 mann mistet livet, bare tre ble reddet.

  Broren Salve omkom 1941.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 22. desember 1942, som: U.D.M.

  Sivil stilling:  Motormann

  Tidligere militærtjeneste:  Gimlemoen 19+932 48 dgr

  Dimittert fra Marinen: omkom  30. oktober 1943.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0097

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  Våre Falne

  Norges Handels og Sjøfartstidende, juni 1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.36. Kort 15-16.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001