Gabriel Salvesen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 26, 1919

Date of death

April 30, 1943Årsak: Captivity

Parents

Skipsreder Jacob Salvesen og Emmy Kamilla Andersen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Farsund

Place of living

Farsund

County

Vest-Agder

Enlistment district

Rank

Styrmann / TelegrafistTelegrafist / Matros

Education

TelegrafistskoleStyrmannskole (r)MiddelskoleHandelsskole

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 24837, NY 21205.

  Våre falne:

  Middelskole, handelsskole, styrmanns- og radioskole. Flyktet i en fiskerskøyte til England i september 1941. Var 1/2 år styrmann i handelsflåten, og gikk så inn i Kompani Linge. I mars 1943 ble hans avdeling sendt med en fiskerskøyte i spesialoppdrag til Norge. Avdelingen ble angitt mens båten lå i Toftefjorden i Troms, og hele mannskapet på én nær ble tatt til fange. Han ble dømt til døden og skutt i nærheten av Tromsø 30. april 1943. Gravlagt i Farsund. Omtalt i boken om Kompani Linge. (Fra «Våre falne»)

  GABRIEL SALVESEN

  Reiste som førstereisgutt på sin fars skute D/S"SPEC"
  som dekksgutt i juni 1933 og stod ombord der i en måned.
  Men dette ga lysten på mer sjøfart og i august 1935 fortsatte
  han på D/S"SPIND" også tilhørende Jac.Salvesens Rederi.
  Etter ca 1.års tid mønstret han av i New York for å arbeide seg
  hjem til Norge. Mønstret da som dekksgutt på Lundegaard &
  Sønners sittt skip D/S"BORDVIK" som han mønstret av i Arendal
  i juli 1936.
  Tok deretter utdannelse som telegrafist og sin første skip etter
  endt skolegang var M/T"MOSLI", tilh. Mosvolds Rederi, Farsund
  I september samme år gikk han ombord i sin fars nykjøpte
  skute D/S"FAR" som kombinert matros/telegrafist.
  I 1940 da krigen brøt ut var han hjemme og tok da Styrmann
  skolen i Farsund med eksamen i 1941.
  Flyktet den 13. september 41 med skøyte "VIOLA" av Flekkefjord
  sammen med 13 mann. Da de ankom England mønstret
  Salvesen på et norsk handelsskip M/T"VARDEFJELL" tilhørende
  Olsen & Ugelstads rederi, Oslo. men allerede i 1942 gikk han
  inn i Kompani Linge. Ble sendt i mars 1943 med skøyta
  "BRATTHOLM" til Norge under" Operasjon Martin"
  "BRATTHOLM" ble senket under dramatiske omstendigheter
  i Toftefjorden i Troms. Kun en mann unnslapp. Resten av
  gruppen på 12 ble enten drept i kamp eller senere henrettet.
  Gabriel Salvesen  sammen med syv andre ble sammenlenket
  og ført fram til kanten av graven og henrettet den 30/4-1943
  Tildelt post mortem St.Olavs Medaljen med eikeløv.
  Urnen ble satt ned på Farsunds Kirkegård av hans bror
  Just Salvesen den 20/9-45

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0097

  Våre falne (vg.no)

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 199.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gba/Gbab/L0001