Kåre Marino Skillebekk

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

December 25, 1921

Date of death

May 23, 1945Årsak: Disease

Parents

Karl Skillebekk,f.1888 i Nittedal, og Martha, født Johannessen,f.1895

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nittedal

Place of living

Sinsen terrasse, Oslo

County

Akershus
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 34411, NY 16349.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  Skytter nr. 1229: Skillebek, Kåre Marino. Født 25.12.1921 i Nittedal.
  Yrke: Sjømann.

  Reiste til sjøs i 1937 og kom i alliert fart da krigen brøt ut i Norge.

  Antatt i marinen den 27.6.1941, og var en tid i Durban. Senere stasjonert i Bombay. Gjorde tjeneste som skytter om bord i D/T NORHOLM fra 27.12.1942 til 26.3.1943. Ble utdannet til skytter i Dumbarton, Skottland i tiden 27.3.1943 til 19.4.1943.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  M/T BELINDA fra 20.4.1943 til 1.7.1944.
  SSH Dumbarton fra 1.7.1944 til han ble syk. Døde den 23.mai 1945 på General Hospital i Edinburgh.
  Gravlagt i Edinburgh.

  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Haakon den VIIs 70-årsmedalje. 


  Våre Falne:

  Reiste til sjøs i 1937, og kom i alliert fart da krigen brøt ut i Norge. Ble utdannet til skytter, og tjenestegjorde som skytter i handelsflåten til han 1.juli 1944 ble syk. Døde 23.mai 1945 på General Hospital i Edinburgh. Gravlagt i Edinburgh.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 7. mai 1941, som: U.D.M.

  Sivil stilling: Sjømann.

  I Sjøforsvarets londonarkiv er det notert fødeår 1921.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Våre Falne

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.36. Kort 163-164.