Gunnar Skjelberg

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 27, 1922

Date of death

December 23, 2013

Parents

Jacob og Gudrun Skjelberg

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sandar

Place of living

Goksjøruten, Sandar

County

Vestfold
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 34412, NY 18133.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  Skytter nr. 634: Skjelberg, Gunnar. Født 27.9.1922 i Sandefjord.

  Torpedert med panamaskipet M/T NORNESS den 14.1.1942. Meldte seg til marinen.

  Antatt i marinen og ble utdannet til skytter i Camp Norway, Lunenburg, Canada.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  M/S MOLDANGER fra 12.3.1942. Var om bord da dette skipet ble torpedert ca. 310 n.mil S.W. av Sandy Hook den 27.juni 1942 kl. 1630. Maskinen stanset, radiosenderen kunne ikke brukes, batteriet til nødsenderen ble knust og fire mann ble drept. Med alt radioutstyr knust, var de overlevende forhindret fra å sende nødsignaler. To minutter senere ble skipet truffet av torpedo nr. 2. Denne eksplosjonen drepte 11 mann som holdt på å sette aktre livbåt på vannet. Begge livbåtene ble vrak. Like etter sank skipet. Motorbåten på midtskipets styrbordside ble fylt med vann og motoren ødelagt og lot seg ikke rokke på tross av maskinmesterens energiske anstrengelser i døgn etter døgn. Etter å  ha fisket opp alle som lå i vannet, mange alvorlig skadet, kunne de få en oversikt over situasjonen. De hadde berget motorbåten og giggen, som begge ble pumpet lens. Dertil hadde de tre flåter som de fordelte seg på. De forsøkte å taue flåtene, men kom ingen vei. Neste dag lot de den ene flåten seile sin egen sjø etter å ha overført folk og utstyr. Giggen og motorbåten seilte videre inn mot land i følge med flåtene, men det gikk sakte fremover. Ut på dagen anmodet de fire på giggen om å få sette kurs mot land på egen hånd, og det ble gitt tillatelse til å gjøre hva de fant best om bord. Den fjerde dagen hadde de fremdeles ikke sett tegn til båter eller fly, og de ble enige om å skille lag. De fordelte utstyr og de syke så godt det lot seg gjøre. Tirsdag den 7. juli fikk de se en konvoi og ble tatt opp av en patruljebåt hvor de fikk den beste forpleiningen. Giggen ble funnet etter 18 døgn med alle mann, og flåten med 9 mann ble funnet etter 49 døgn. Vekttapet hos de forskjellige lå mellom 18 og 25 kg.

  Etter et kort opphold i land gikk Skjelberg om bord i: 
  M/T MORGENEN den 21.10.1942 til 24.10.1942.
  M/S BRAND fra 25.10.1942 til 10.3.1943.
  M/S ELG fra 20.5.1943 til 9.5.1944.
  M/S FERNWOOD fra 18.8.1944 til 18.10.1944.
  M/S ROSEVILLE fra 21.10.1945 til 31.10.1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 8.2.1942, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Dekksmann.

  Sivil utdannelse: 30 mndr fartstid.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterlurs i Camp Norway.

  Dimittert fra Marinen: .

  Han ble dimittert fra marinen den 3. desember 1945.i Oslo.

  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Krigsmedaljen, Deltakermedaljen og Haakon den VIIs 70-årsmedalje.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.35. kort 357-358.

  Vestfoldarkivet (med informasjon fra avregningsdokumenter til "Sir James Clark Ross" ekspedisjonen 1939/40)