Harald Valen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 12, 1920

Parents

Peter Valen, 48 Grand Street, White Plains, N.Y.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Kristiansund N

Place of living

80 Upper Hill St., Princes Park, Liverpool

County

Møre og RomsdalUtlandet

Rank

MarinegastMatros / SkytterSSH Kvartermester og instruktør ved skytterskolenU.m.m. (Utskrevet maskinmann)

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 19143, NY 15285.

  Gift 3. oktober 1942 med (jf, London - kort): Veronika Valen. ( UK.)

  Nortashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 380: Valen, Harald. Født 12.10.1920 i Kristiansund.

  Antatt i marinen og gjorde tjeneste ombord på:

  Panserskipet HARALD HÅRFAGRE fra 1.4.1939 til 19.5.1939.
  Marinens flystasjon, Horten fra 19.5.1939 til 2.7.1939.
  Flatøy flystasjon ved Bergen fra 3.7.1939 til 6.9.1939.
  Minelegger KNM GOR fra 14.9.1939 til 15.3.1940.
  Patruljebåt KNM HVAL 5 fra 16.3.1940 til 15.9.1940 og kom over til England med dette fartøy etter at krigen i Norge var slutt.
  Ble utdannet til skytter ombord på KNM HEIMDAL i Port Edgar, Scotland og deretter utlånt til handelsflåtens selvforsvar. Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  HAVØRN fra 30.10. 1940 til skipet ble kondemnert for Atlanterhavsfart den 18.7.1941. Han mønstret av i Halifax og meldte seg for SSH CAMP NORWAY i Lunenburg, Canada for videre opplæring i våpenbruk.
  Senere var han ombord i:

  M/S FERNMORE fra 20.8.1941 til 27.5.1942.
  M/T FJORDAAS fra 8.7.1942 til 28.7.1942.
  M/S BELNOR fra 31.7.1942 til 1.8.1942.
  D/S hvalkokeri SIR JAMES CLARK ROSS fra 4.8.1942 til 24.9.1942.
  M/S ANNA ODLAND fra 18.10.1942 til 16.7.1943.
  M/S TIGRE fra 4.8.1943 til 3.1.1944 - overført
  Kurs SSH DUMBARTON fra 4.1.1944 til 30.4.1944.
  Ble forfremmet til kvartermester og instruktør ved skytterskolen i Dumbarton til slutten av 1944.
  Fra 27.1. 1945 var han i Liverpool og 16.11. 1945 var han tilbake i SSH, Dumbarton.

  Han kom hjem til Norge i januar 1946 og gjorde tjeneste på Garnes ved Bergen fra 1.2. 1946 til 14.3. 1946.


  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Krigsmedaljen, Deltakermedaljen og Haakon den VII`s 70 års medalje.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 1. april 1939, som: U.m.m.

  Sivil stilling: Maskinmann.

  Tidligere militærtjeneste: 6 mndr. rekruttskole og 5 mndr. marinens flyvåpen.

  Beskikket eller vervet fra: 1.9–44 U/Kvm.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Minesweeperskole og kanonskytterkurs.

  Dimittert fra Marinen: 14. mars 1946.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.40. Kort 381–382.