Hans Thoresen Strandrud

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 3, 1903

Date of death

September 2, 1971

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tinn

Place of living

Wilsesgt. 6, Oslo

County

Telemark

Other

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 47496.

  Gift med (jf. Londonkort): Vera Strandrud.

  12. juli 1940 til 5. februar 1946 i Marinens flyvåpen, London.

  Enke Vera Strandrud skrev 24. oktober 1974 følgende til Direktoratet for sjømenn: "Min mann var riktignok i Flyvåpenet under hele krigen, men fra 1943-45 tjenestegjorde han i Ferry Command og fraktet fly fra Canada til bestemmelsesstedet, og han ble sendt tilbake med båt. Han fortalte en gang at han under krigen hadde vært sendt ca. 19 ganger over Atlanteren med båt, med og uten konvoi. Det var både norske og utenlandske båter [bl.a.] Leda, Venus, [Queen] Elisabet [osv.]".

  Direktoratet for sjømenn svarte Vera Strandrud 21. november 1974 at "skal få opplyse at det ikke kan se at Deres ektefelle i det aktuelle tidsrom var påmønstret skip disponert av Nortraship. Det må derfor antas at de skipsreisene han hadde må ha vært som passasjer, under sin tjenestegjøring i marinens flyvåpen".

  Royal Norwegian Naval Air Force, Toronto-Canada. Dokument skrevet av kaptein A. W. Hagtvedt datert 13. januar 1941:

  "Instruks For Fenrik Stranderud For reise til Lake Elsinore.
  1. Herr Fenrikken beordres herved til å reise til Lake Elsinore for å studere Northrop fly og delta i flytjenesten under innflygningen av Northropflyene.
  2. De reiser herfra mandag aften, 13/1 - 41. Reisen foregår under ledelse av løytnant Stansberg som vil gi nærmere ordre direkte.
  3. Under oppholdet i California er de underlagt Kaptein Østby inntil Kaptein Bugge kommer.
  4. Hensikten med oppholdet er:
  a) Å lære å montere Northrop fly.
  b) Å lære daglig stell og vedlikehold av fly og motorer
  c) å assistere ved all tjeneste i sammenheng med flygningen på Lake Elsinore.
  d) å skaffe sig alle opplysninger og kunnskaper som kan lette det senere arbeide ved feltningen.

  Herr Fenrikken må være istand til selvstendig å lede monteringen av og den daglige tjeneste ved et Northropfly

  5. De må være forberedt på å instruere mekanikere i denne tjeneste i Vancouver.
  6. De vil få ordre om hjemreise av Kaptein Bugge senere. De kan regne med å måtte reise til Vancouver omkring 1/2, og De må være forberedt på å bli sendt til Europa fra Vancouver uten anledning til å besøke Toronto igjen.
  Etter befaling A. W. Hagtvedt Kaptein K.N.M."

  Flygevåpenes Felleskommando (F.F.K)/Royal Norwegian Air Forces (R.N.A.F.), Kingston House, London. Dokument skrevet av Rear Admiral R.N.A.F. Hj. Riiser-Larsen datert 16. januar 1943:

  "This is to certify that the bearer, Ltn. Hans Stranderud is a member of the Royal Norwegian Air Forces. He is travelling to the United States and Canada on duty ordered by the R. Nor. A.F. Any assistance rendered to him will be appreciated."

  Forsvarsdepartementets kontor for sivil luftfart, Oslo. Dokument skrevet av Kaptein Holm datert 19. februar 1946:

  "Det attesteres herved at løytnant Hans Strandrud har tilstrekkelige kunnskaper til følgende fly- og motortyper; for utstedelse av typesertifikat som flymekaniker:
  Fly: Liberator B-24, Flying Fortress, Catalina PBY, Lockheed Lodestar, Douglas DC-3, Norseman, Lancaster. [...]

  Sine kunnskaper om ovennevnte flytyper har han ervervet paa følgende skoler og studieopphold:
  Wright Aeronautical corp. Service training school. Studieopphold ved Canadian Pratt & Whitney. Flight Engineer, School Montreal. Flygeskolen Toronto. Communication Sqdn. 45 AT Group Montreal.
  Studieopphold Nordouyn Aviation Montreal, videre tjeneste paa Island, England, U.S.A. og Canada og 11 leveringer av fly fra Canada til de forskjellige krigsskueplasser".

  Royal Norwegian Air Force, Certificate of Service:

  Certificate of Service for No.: M.50. Rank: Lieutenant.
  Reported for War Service: 30th August 1940.
  Countries Served in: Canada, USA, England, Iceland and Norway.
  Struck off Strength on the 28th day of March 1946.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet (se "dokumenter" i profilen)

  Vestfoldarkivet