Ernst Bryne Marstrander

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 13, 1908

Date of death

January 4, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Peter Marstrander og Maren f. Bryne, f. i Stavanger.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Harstad

Place of living

Oslo

County

TromsOslo

Enlistment district

Rank

Forbindelsesoffiser (liaisonoffiser)KapteinløytnantStabsoffiser

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 44613.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 1. oktober 1928, som: Kadett I. klasse. Nummer: intet nummer i rulleblad.

  Tidligere militærtjeneste: Sjøkrigsskolen.

  Beskikket eller vervet fra: 1. oktober 1931, fenrik. 15. januar 1934, løytnant. 1. oktober 1941, kapteinløytnant.

  I kilden står det at han var påmønstret BODØ fra 2. mai 1940 til 12. mai 1940, men fartøyet het på det tidspunktet GOS VIII.

  Våre Falne:

  Sjøkrigsskole, Statens gymnastikkskole, admiralstabsutdannelse, den svenske Kustflottans «almenna kurs», kurs ved Sjøkrigshøgskolen i Stockholm. Tjenstegjorde under krigen i Norge 1940 i admiralstaben i Bergen, senere som stabsoffiser i S.O.K. i Tromsø. Fulgte kongen og regjeringen på krysseren Devonshire til London. Etter å ha tjenstegjort en tid på Island ble han knyttet til F.O.K. i London, hvor han blant annet arbeidet med å trekke opp retningslinjene for militærvirksomhet i Norge. Fulgte med marinefartøyet Bodø på en ekspedisjon til Norge for å påse at alt kom vel fram. Skipet ble minesprengt på tilbaketuren, og han omkom 4. januar 1943. Krigskorset med sverd, Krigsmedaljen, Deltakermedaljen, Haakon VII's 70-års medalje, The most excellent Order of the British Empire.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0074

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P. 27. kort 261-262.

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995.

  VG Våre Falne