Ivar Martinsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 7, 1904

Date of death

February 15, 1944Årsak: War-related shipwreck

Parents

Ingvald & Gusta Martinsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sarpsborg

Place of living

Olaf Haralds.gt. 49, Sarpsborg.

County

Østfold

Rank

MaskinistU.m.m. (Utskrevet maskinmann)

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 31439, NY 18579.

  I norsk marine 10. oktober 1942.

  Våre falne:

  Dro til Sverige i januar 1941 og derfra til England i april s. å. Tjenstgjorde under krigen i Den kgl. norske marine som utskreven ledende maskinmann, og mistet livet 15. februar 1944 da motorlaunch 210 gikk ned i Den engelske kanal. Krigsmedaljen. (Fra" Dro til Sverige i januar 1941 og derfra til England i april s. år. Tjenstegjorde under krigen i Den kgl. norske marine som utskreven ledende maskinmann, og mistet livet 15. februar 1944 da motorlaunch 210 gikk ned i Den engelske kanal. Krigsmedaljen. (Fra" Våre falne ")

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 10.10.1941, som: U.m.m. Kom til U.K. fra Norge.

  Sivil stilling: Motormann.

  Sivil utdannelse: 18 års fartstid i maskin, (motor og damp)

  Beskikket eller vervet fra: Ledende maskinmann 8.10.1943.

  Død mellom 15. og 16. februar 1944.

   

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0074

  Våre falne

  https://www.kongehuset.no/tildelinger.html?tid=28028&sek=27995&q=Ivar+Martinsen&type=27123&aarstall=

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 202.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.27. kort 277-278.