Odd Gustav Seeberg Hansen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 12, 1916

Date of death

October 23, 1994

Parents

Marie Svanberg og Gustav Seeberg Hansen, Sørby Kjelberg, Sandar pr. Sandefjord

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sandar

County

Vestfold

Rank

KanonkommandørU.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 34138.

  Navn staves i London-kort som "Ceeberg". Imidlertid valgt å bruke Seeberg i profilen.

  Privat arkiv:

  Borghild Seeberg Svanberg, født Larsen.

  Hansen reiste ut på hvalfangst i 1939 og ble beordret til å inkludere seg i Den norske marine. Fikk opplæring på Camp Norway. Kom hjem til Norge (Bergen) i juni 1945, var da kanonkommandør.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 16. august 1940, som: U.D.M.

  Sivil stilling: Hvalfanger

  Tidligere militærtjeneste: Rauøy 72 dager i 1937

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Art.kurs

  Dimittert fra Marinen: 4. august 1945.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0098

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten

  Privat arkiv avgitt til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.17. Kort 269-270.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0001