Rolf Thorsbye

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

June 4, 1919

Date of death

February 27, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Hans Marius Thorsbye, f. 1888 i Østre Bærum, og Alma f. Andresen, f. 1890 s. st.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Gjerpen

Place of living

Gjerpen

County

Telemark

Rank

U.d.m. (Utskrevet dekksmann)Utskrevet kvartermester

Education

Skoleskipskurs

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 37372.

  Våre Falne:

  Var i april 1940 på nøytralitetsvakt i Nord-Norge på torpedojageren SLEIPNER, og gjorde tjeneste på den som kvartermester til 27. juli 1942. Ble da overflyttet til minesveiperen HARSTAD, og omkom 27. februar 1943 da fartøyet gikk ned.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 1.4.1939, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Sjømann.

  Tidligere militærtjeneste: Marinen 1.4.1939.

  Beskikket eller vervet fra: Tjeneste som U/Kvartermester (A).

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0112

  Våre Falne

  Norges Handels og Sjøfartstidende, 11. juni 1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.39. kort 085-086.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001