Eilof Roval Stenberg

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 23, 1907

Date of death

May 28, 1967

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Oslo

Place of living

Parkgt. 15, Tromsø

County

TromsOslo

Enlistment district

Rank

Skipsoffiser (Marinen)U.d.m. (Utskrevet dekksmann)U/Fenrik (Utskrevet Fenrik)

Education

Styrmannskole (r)

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 35812, NY.31913

  Gift med (jf. London-kort): Inger Stenberg.

  Arbeidet på land, i London i perioden 4. desember 1944 - 31. desember 1945.

  Deltok ved invasjon i Normandie.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 20. januar 1941, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmanns- og skipperskole.

  Sertifikater: Skipsførersertif.

  Beskikket eller vervet fra: 11.4-41 U/Kvm, 5.7-41 U/fenrik.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Fenrikkurs III.

  Dimittert fra Marinen: 16. oktober 1942.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.37. Kort 193-194.