Georg Johan Øyen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 7, 1893

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Haugesund

County

Rogaland

Rank

Kaptein

Education

Skipsførereksamen

Maritime inquiries 1939 - 1945

Other

  • Participant in WW2
  • Ex gratia-arkivet:

    Registernummer under krigen: London 100546.

    D/S Liv var beliggende i Trapani og lastet salt for vest-landet og nord-norge da Italia gikk med i krigen den 10.06.40.  Båten ble slept til Palermo av italiensk marinefartøy, og ble liggende der til 04.10.40.   Hele mannskapet unntatt 4-5 mann ble beordret i land, og bodde på hotell  Etter en ukes tid ble de hjemsendt til Norge med ankomst Oslo 19.10.40.  Avmønstring fant sted samme dag.  Da båten hefter for hyre f.o.m. 20.04.40. t.o.m. 09.06.40. , pluss 2 mndrs. ekstrahyre t.o.m. 09.08.40., blir fangenskapslønn  å beregne f.o.m. 10.08.40. t.o.m. 19.12.40.

    Sources

    RA/S-3545/G/Gg