Olav Ingvaldsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 15, 1909

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Place of living

Horten

County

Vestfold

Other

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 300254.

  Gift med (jf. London-kort): Margrethe Ingvaldsen. 

  Han kom til New York 13.1.41 med det utenlandske hvalkokeriet ULYSSES, og ble avmønstret der. ULYSSES tilhørte det amerikanske selskapet Western Operating Corporation (norsk agent Anders Jahre) og var på hjemreise etter fangstsesongen 1939/40. Hvalbåtene ble lagt opp i utlandet og mannskapene sendt hjem med kokeriet etter endt sesong. Han var formeldt påmønstret hvalbåten inntil avmønstring fant sted i New York da han kom dit med kokeriet. "Kos 22" ble  rekvirert av den norske regjering 18.5.40. Hvalbåten ble senere overdratt til britiske militære myndigheter 8.7.40. Han hadde således ikke krigsfartstid i Nortraship. Ingen opplysninger om senere mønstringer.

  Vestfoldarkivet:

  For sesongen 1939/40 var han med "Ulysses" ekspedisjonen som Styrmann på hvalfanger "Kos XXII".