Peder Pedersen Skjenken

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 23, 1904

Date of death

May 4, 1975

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Gjøvik

Place of living

Oslo

County

OpplandOslo

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 94297, NY 33688.

  I kravskjema for Ex gratia-utbetaling, står det at Skjenken var påmønstret K. G. MELDAHL 1940 til 1941/1942 ("torpedert" som avmønstringsårsak) og påmønstret dansk ESTRID i 1942 ("internering i Algerie" som avmønstringsårsak).

  Direktoratet for sjømenn finner kun mønstring på K. G. MELDAHL før juli 1940, og i sjøforklaringen til skipet så er ikke Skjenken oppført som en av mannskapet. Det er derfor kun ført inn datoer i "mønstringer" som Direktoratet for sjømenn har kunnet dokumentere gjennom sitt materiale. Mønstring på ESTRID er ført inn, men uten videre detaljer da opplysningen i kravskjema er upålitelig sett i sammenheng med informasjon oppført om mønstring på førstnevnte skip. 

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)".