Andrew Gunvald Giertsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 2, 1914

Date of death

April 22, 1943

Parents

Karoline og Gjert Gjertsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Bergen

Place of living

Bergen

County

Hordaland/Bergen

Rank

Off. Asp. (Offisersaspirant, Marinen)Skipper

Other

 • Participant in WW2
 • Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen, s. 397:
  Innlemmet i Shetlandsgjengen: 00.7.1941, nr. c012.
  Antall turer: sesong 1941-42=3.
  Overført annen virksomhet: 30.1.1942.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Hustru: Borghild Gjertsen.

  Antatt i Marinen: 11.12.1941, som: Kvartermester uten dis..

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmannskole.

  Sertifikater: Styrmannsertifikat.

  Beskikket eller vervet fra: Tjeneste som: U/Kvm. 11.12.1941, Off.aspirant 1.7.1942, U/Fenrik 1.10.1942.

  Tjenestested: "Ltn. Tamber". Fra 12. desember 1941 til 4. februar 1942.

  Omkommet 22.4.1943.

  Våre falne:

  FØDT: 02.02.1914 FØDESTED: Bergen DØD: 31.01.1943 DØDSÅRSAK: Spesialoppdrag STED/SKIP: MS Gullborg GJERTSEN, ANDREW, styrmann, fenrik i Marinen, Bergen. Født 2. februar 1914 i Bergen, s. av Gjert Gjertsen, bosatt i Amerika, og Karoline f. Kjellstrøm, f. 1890 i Hølleland. Gift 1942 i London med Borghild Veland, f. 1917 i Bergen. 1 barn. Kystskipperskole, styrmannsskole. Var en av de første som under krigen gikk i fart mellom Norge og Shetland med spesialoppdrag for Den norske marine. Omkom 22. april 1943 som fører av skøyta Gullborg under utførelse av et spesielt oppdrag på norskekysten. Omtalt i bygdebladet Helg, Lindås, og i Morgenavisen, Bergen, 11. juni 1947. Krigsmedaljen med stjerne, Deltakermedaljen og St. Olavsmedaljen med eikegren. (Fra «Våre falne»)

  Gullborg tjenestegjorde som losbåt (radiofyr) for de norske MTB'ene under comandoraidet mot Sagvåg på Stord 23.1.1943 (Operation Cartoon). Sist observert i Norge 24.1.1943 da de var i land for å skaffe seg olje. Gullborg ble trolig senket 31.1.1943 av tyske fly på vei tilbake til England. (Kilder: Norsk Skipsvraksarkiv og Erling Skjold)

  Sources

  «Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen», Asgeir Ueland, 2017.

  Bergens Tidende, 23. juni 1945 og 21. mai 1946.

  Våre Falne.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort  023-024.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001