Magnus Sandvik

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 3, 1916

Date of death

May 17, 1995

Parents

Johannes

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Samnanger

County

Hordaland/Bergen

Maritime inquiries 1939 - 1945

Other

 • Participant in WW2
 • Matrosens andre forlis, BT, 2015 (kilder: Os og Fusa-posten, Samningen):

  "Som 28-åring var han mannskap på rutebåten «Fusa» som kom under massive åtak frå allierte fly i Korsfjorden fire månader før verdskrigen var slutt. Det var faren Johannes, som også segla på «Fusa», som hadde skaffa Magnus jobb på rutebåten.

  — Det var blikkande stilt på Korsfjorden. Kaptein Strønen hadde ikkje rekna med at nokon ville gjera oss noko, ein uskuldig rutebåt, fortalde Magnus Sandvik seinare til lokalavisa. [...]

  Matros Sandvik blei såra i skulder og rygg då han prøvde å skjula seg blant halmbuntar og annan last på dekk, men kom frå forliset med livet i behald. Straks etter krigen var han mannskap på andre lokalbåtar, før han i 1949 var tilbake i Midthordlandske Dampskipsselskap.

  Frå 1961 til 1979 segla han for HSD, i hovudsak som kaptein på ferja mellom Os og Fusa. [...]

  Endå større dramatikk enn med DS «Fusa» opplevde Magnus Sandvik med Westfal-Larsen-skipet «Hosanger» utanfor Orknøyane 27. januar 1940. Seint på kvelden blei lasteskipet torpedert av ein tysk ubåt. Store deler av dampskipet eksploderte.

  Dekksgut Sandvik hoppa på sjøen og greidde å nå ein flåte saman med tre andre mannskap. Først etter 15 timar blei han oppdaga og plukka opp av ein britisk destroyer. Kollegaene hans på flåten hadde frose i hel, og Sandvik var den einaste av i alt 17 mannskap som så vidt var i live. [...]

  Etter opphald på eit sjukehus på Orknøyane kom 23-åringen gradvis til hektene att og var tilbake som sjømann året etter - på DS «Fusa»."

  Sjøforklaring, Hosanger:

  Sandvik er vitne i sjøforklaringen.

  Sources

  "Matrosens andre forlis", av Ove A. Olderkjør, Bergens Tidende, 8. januar 2015: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/GBB4Q/Matrosens-andre-forlis

  "Verda inn over dørstokken. Krigsminne frå Fusa", av Ella Marie Brekke Vangsnes, 1995, s. 114-118: https://www.nb.no/items/0341c93c843da8f13fee3bac6b21d180?page=115&searchText=ds%20hosanger%20sj%C3%B8forklaring

  RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0296: Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940, 1940, s. 423-431.

  Privat arkiv avgitt til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter