Hans G. Edvardsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 28, 1892

Date of death

June 24, 1943Årsak: Disease

Parents

Thomas & Helene Edvardsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Brevik

County

Telemark

Other

  • Participant in WW2
  • Vedkommende er oppført med Gundersen, som mellomnavn i noen sammenheng. Vi har benyttet "G" som mellomnavn, som i Våre falne.

    Våre falne:

    Styrmanns- og skippereksamen. Var skipsfører på d/s Hallfried som ved krigsutbruddet i Norge ble satt inn i alliert fart. Under en tur fra Canada til England var kapteinen ikke ute av klærne på 17 døgn og ble brakt i land 26. august 1940 på grunn av overanstrengelse. Døde 24. juni 1943 på hospital i Skottland. Gravlagt i Skien.