Sven Helge Sahlin (Salinen)

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

  • Londonregisteret:

    Registernummer under krigen: London 57654 og 71824.

    Oppført i 3 forskjellige Londonkort. I det ene med fødselsdato 29. november 1913. Etternavn varierer litt i kortene; Salinen og Solin.

    Sources

    RA/S-2081/F/Fe/Feb/L0024