Olaf Ulvehaug

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 20, 1900

Parents

Torstein og Bertha Ulvehaug, Nykirke st.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nykirke

County

Vestfold

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 47650.

  15. februar 1941: i Dumfries

  1. jan. 1942: Fremdeles i den Norske Hær.
  16. juli 1942: Dimmitert fra hæren.
  Juli 1942: Gikk inn i den Norske Marine.

  Vestfoldarkivet:

  For sesongen 1939/40 var han med "Sourabaya" ekspedisjonen som fyrbøter på hvalfanger "Sluga".

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 16. juli 1942, som: U.m.m.

  Sivil stilling: Fyrbøter.

  Tidligere militærtjeneste: 1921 Bømoen 102 dgr.

  Dimittert fra Marinen: 13. desember 1945.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0114.

  Arbeiderbladet, 26. februar 1946.

  Vestfoldarkivet.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.40. Kort 347–348.