Anders I. Andersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 6, 1896

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Bamble

Place of living

Sollys, Nenset, Solum pr. Porsgrunn

County

Telemark

Rank

Skipssjef (norsk marine)U/Ltn. (Utskrevet Løytnant)

Other

 • Participant in WW2
 • Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 19.01.1940 som Vpl. Off. under. Beskikket til Fenrik 01.06.1940. Til U/Ltn. 02.01.1942.

  Tidl. mil. tjeneste : S.M.K. 1916, 6 år og 2 mnd.

  Mil.spesialutd. : Konst. 14.04.1916. U/off. 14.04.1920.

  Dimittert : 19.06.1946 M.K.Ø. 

  Sivil utdanning : Skipperskole.

  Sivil stilling : Skipper & Styrmann.

  Hustru: Inga Andersen.

  Oversikt over militær tjeneste etter krigen finnes i Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet.

  Konflikt i tjenestedatoer mellom M.S.E. og THORODD i rulleblad.

  Sources

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.3. rulleblad 97-98.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0001