Ole Gjelland

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 6, 1917

Date of death

March 21, 1943Årsak: Disease

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Place of living

Bergen

County

Hordaland/Bergen

Rank

U.d.m. (Utskrevet dekksmann)U/Kvm

Other

 • Participant in WW2
 • Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 10.9.1939, som: U.d.m.

  Beskikket eller vervet fra: Tjeneste som Utskr. kvartermester.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterkurs, Chatham

  Døde 20.3.1943 ifølge arkiv. I dødsannonse i Bergens Tidende er det ført 21. mars 1943 (26 år gammel).

  Finner ingen person med dette navn i bokverk "Våre falne".

  Sources

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort 037-038.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001