Anker Martinsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 17, 1912

Date of death

January 22, 1940Årsak: War-related shipwreck

Parents

Bredo Martinsen, f. 1882 i Hurum, og Hulda f. Martinsen, f. i Frogn.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Hurum

County

Buskerud

Other

  • Participant in WW2
  • Våre Falne:
    Anker Martinsen
    FØDT: 17.11.1912 FØDESTED: Hurum DØD: 22.01.1940 DØDSÅRSAK: Antatt torpedert av tysk ubåt STED/SKIP: MS Segovia
    MARTINSEN, ANKER, motormann, Røyken. Født 17. november 1912 i Hurum, s. av Bredo Martinsen, f. 1882 i Hurum, og Hulda f. Martinsen, f. i Frogn. Utdannet sjåfør. I november 1939 tok han hyre som motormann på m/s Segovia, som forsvant pa vei fra Portugal til Norge. Man hørte sist fra skipet 20. januar 1940 ved passering av Land's End, og antar at det ble torpedert utenfor vestkysten av Skottland to dager etter. (Fra «Våre falne»)