Finn Friberg

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 12, 1921

Date of death

March 1, 1940Årsak: War-related shipwreck

Parents

Karl Friberg, f. 1889 i Gjerpen, og Astrid f. Johnsen, f. 1894 i Gjerpen.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Porsgrunn

County

Telemark

Other

  • Participant in WW2
  • Våre Falne:
    Finn Friberg
    FØDT: 12.09.1921 FØDESTED: Porsgrunn DØD: 01.03.1940 DØDSÅRSAK: Tysk flyangrep STED/SKIP: DS Brott
    FRIBERG, FINN, vognmann, Porsgrunn. Født 12. september 1921 i Porsgrunn, s. av Karl Friberg, f. 1889 i Gjerpen, og Astrid f. Johnsen, f. 1894 i Gjerpen. Var på d/s Brott på reise til Frankrike, og omkom 1. mars 1940 da skipet ble angrepet av tyske fly i Den engelske kanal. (Fra «Våre falne»)