Leif Olsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 21, 1898

Date of death

January 18, 1940Årsak: War-related shipwreck

Parents

Anthon Olsen, f. 1865 i Vardal, d. 1947 i Oslo, og Beathe f. Aamodt, f. 1864 i Vardal, d. 1941 i Oslo.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Bærum

County

Akershus

Other

  • Participant in WW2
  • Våre Falne:
    Leif Olsen
    FØDT: 21.01.1898 FØDESTED: Bærum DØD: 18.01.1940 DØDSÅRSAK: Antatt minesprengt STED/SKIP: SS Foxen
    OLSEN, LEIF, 2. styrmann, Oslo. Født 21. januar 1898 i Bærum, s. av Anthon Olsen, f. 1865 i Vardal, d. 1947 i Oslo, og Beathe f. Aamodt, f. 1864 i Vardal, d. 1941 i Oslo. Styrmanns- og skippereksamen. Var på svenske s/s Foxen, og omkom 18. januar 1940 da skipet sank etter en eksplosjon, antagelig forårsaket av mine, 80–100 n. mil fra Pentland i Skottland, på reise fra Garston til Göteborg. (Fra «Våre falne»)