Yngvar Kristiansen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 13, 1914

Date of death

December 2, 1940Årsak: War-related shipwreck

Parents

Arman Kristiansen, f. 1875 i Ø. Bærum, og Ingeborg f. Johansen, f. 1875 i Jevnaker.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nedre Eiker

County

Buskerud

Other

  • Participant in WW2
  • Våre Falne:
    Yngvar Kristiansen
    FØDT: 13.04.1914 FØDESTED: Nedre Eiker DØD: 02.12.1940 DØDSÅRSAK: Eksplosjon STED/SKIP: DS Gwalia (svensk skip)
    KRISTIANSEN, YNGVAR, fyrbøter, Tinn. Født 13. april 1914 i Nedre Eiker, s. av Arman Kristiansen, f. 1875 i Ø. Bærum, og Ingeborg f. Johansen, f. 1875 i Jevnaker. Dro til sjøs 18 år gammel. Seilte under krigen i alliert fart som fyrbøter på svensk d/s Gwalia. Omkom 2. desember 1940 da skipet gikk ned forårsaket av u-båt. Skipet var på vei fra Cardiff til Lisboa. (Fra «Våre falne»)