Joakim Hansen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 29, 1916

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Andersdal

County

Troms

Other

  • Participant in WW2
  • Trøndelag Krigsseilerforenings arkiv:

    "Kom natt til 9. april til Norge med M/S "Ibis" bombet i Sognsfjorden den 11/4. Den 23/12-1942 ankret i minefelt utenfor Narviks havn. 3 miner eksploderte, 2 under ankring en under heving av anker. [...] Det er ett minne jeg aldri glemmer. [...] Ellers ingen skadet. Jeg seilte etter krigen i Det Nordlandske Dampskipsselskap fra 1947-1965 som styrmann og som kaptein de siste 10 år".

    Sources

    Trøndelag Krigsseilerforenings arkiv, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum