We have so far registered 68,294 seafarers

Filter seafarers

Vis bare innhold som starter på

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

Participated in war

Belongs to nationality

NameBornPlace of birth (place of living shown if missing)
Wen Wa Chai
Chai Sia Chang
Veh Sing Chang
Yang Tse Chang
Ah Poo Chen
Ah Wong Chen
King Ziang Chen
Yu Sun Chen
Chee Don Cheu
Ah Kun Chow
Zav Chuen Chow
Chen Lai Chu
Yung San Chu
Lee Fon Dao
Woo Fuck (Wu Youck) FouLived in Shanghai
Ah Chong Gee
Sao Zie Gee
Weh King Gee
Zung Chuen Gee
Ah Fu Ho
Ah Lun Ho
Kok Ah Hong
Wong Joon HongBorn in Hainan
Ah HookLived in 85 Wallich Street, Tanjong Pagar, Singapore
Ah Yung Hsieh