We have so far registered 68,138 seafarers

NameBornPlace of birth (place of living shown if missing)
Dulab Chema
Ah Poo Chen
Ah Wong Chen
A Shung Chen
Fee Doa Cheng
Han Peng ChengBorn in Hainan
Pao Chao ChengMarch 5, 1902Born in Shanghai
King Ziang Chen
Mei Chen
San Ren Chen
Yu Sun Chen
Min Tok Cheong
Chee Don Cheu
Dow Chuck Cheu
Ah Yip Chew
Ay Chuan Chew
Lee Hust Chew
Ah Chea
Ah Chong Chea
Liu The ChiApril 1, 1901Born in Chingwangtao
Liu Tuck ChiNovember 18, 1922Born in Tintsein
Fook Chim
Char Jiow ChinBorn in Shanghai
Choy Tak Chin
Chiu Foo Ching