We have so far registered 67,183 seafarers

NameBornPlace of birth (place of living shown if missing)
Oy Choo
Sang Choo
Ah Kun Chow
Lean Chow
Zav Chuen Chow
Ah Choa Chu
Ah Khong Chu
Chen Lai Chu
Lam(i) Kam Chuen
Kieng Chung
Yung San Chu
Yuen Hai Chwang
Choom Kwang Cwo
Lee Fon Dao
Sze Chuen DongAugust 19, 1898Born in Shanghai
An Ying DungSeptember 19, 1925Born in Shanghai
Ming Chen Fah
Chung Wen Feng
Chang Ah Fong
Han Wee FongMay 11, 1898Born in Muncheong
Kai Foo Fong
Sang Gin Fong
Ah Twang Foo
Wui Khai Foo
Zee Lin FooNovember 20, 1909Born in Shanghai