Tjenestested Sjømilitære korps (S.M.K.)

  • "I Skjærgården og på havet. Marinens krig 8. april 1940 - 8. mai 1945", Ole F. Berg, 1997, s. 60:

    "I mellomkrigsårene hadde Marinen mistet sitt solide korps av faste underoffiserer. Krigens krav gjorde det klart at her var det behov for reform. Ved Kongelig resolusjon av 28. mars 1941 fikk Marinen sine fastlønte kvartermestre. Det gamle Sjømilitære Korps, med røtter tilbake til det Marinekorps som ble opprettet i Fredriksvern 17. november 1750, trådte i funksjon igjen i UK i februar 1942. Mot slutten av krigen var 161 kvartermestre og 260 fyrbøtere og matroser rulleført i korpset".