Tjenestested Marinens radioskole i London

  • "Norges Sjøkrig 1940-1945. Bind V. Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst i Storbritannia. Handelsflåtens selvforsvar", E.A.Steen, 1959, s. 98:

    "Ved siden av disse kursene hadde Marinen foruten Sjøkrigsskolen, rekruttskolen og kurser for utskrevne offisersaspiranter og kvartermestere, også norske spesialskoler: Marinens radioskole".