Tjenestested Peterhead

Nationality
 flagg

Other

  • Participant in WW2

Tonnage

Engine

Dimensions

  • "Marinen i krig. 7. mai 1940 - 8. mai 1945", Baard Helle, 1997, s. 11:

    "Den andre marineavdelingen "Mariens Skøyteavdeling" hadde sin base på østkysten av Skottland i Peterhead et stykke nord for Aberdeen. Denne avdelingen besto av 8 skøyter og på det meste 60 mann som ble kontrollert av Sjøforsvarets Overkommando i London i samarbeid med SIS og Naval Intelligence Department (NID).

    Avdelingens oppgave var et ledd i den allierte maritime etteretningstjeneste og besto i å transportere trenede norske etterningsagenter og deres utstyr til og fra Norskekysten. Agentene var spredt langs hele kysten og rapporterte den tyske marinens og handelsflåtens bevegelser i norske farvann.

    Rapportene ble sendt omgående pr. radiosender til London. Den første ekspedisjonen fra Peterhead seilte 1. juli 1941. Turene fra Shetland og Peterhead ble for det meste gjennomført i høst og vinterhalvåret, dette av sikkerhetsmessige grunner. Turene var mettet av spenning og ofte også dramatiske hendelser".