Norske fartøy ved Peterhead-basen (1941-1945)

Peterhead-basen var en avdeling i Sjøforsvaret som transporterte norske SIS-agenter. Merk at Shetlandsgjengen transporterte både SOE (Kompani Linge) og SIS-agenter.

 • Følgende er hentet fra Berit Nøkleby sitt bokverk "Pass godt på Tirpitz!: norske radioagenter i Secret Intelligence Service 1940-1945", 1988, s. 61-62:

  "[Special Operations Executive (SOE)] sendte snart flere operasjoner til Norge enn [Secret Intelligence Service (SIS)], og efterretningsfolkene fant det best å opprette en egen skøytetjeneste ved siden av Shetlandsbasen. Dette skjedde mest av sikkerhetshensyn, for det var vanskelig å unngå at de to organisasjoners agenter traff hverandre når transporttjenesten var felles.

  1. juli 1941 gikk "Harald II" på den første turen fra SIS' egen skøytebase i Peterhead nær Aberdeen i Skottland. Kureren Gunnar Rødstange ble landsatt på Sula ved Ålesund med sendersett til OMEGA i Oslo. Landingsstedet var ikke langt fra skipperens egne hjemtrakter. Det var ikke vanlig å sende skøyter midt på sommeren, for mørke netter reduserte risikoen betraktelig. Men den første turen fra Peterhead ble lykkelig gjennomført, og "Harald II" var tilbake i basen fem dager senere.

  Igjen var det britene som hadde tatt initiativet. Commander J. B. Newill - som kunne snakke norsk - var sjef for Naval Base Peterhead fra opprettelsen sommeren 1941 til basen ble overtatt av nordmennene i oktober 1942 og løytnant M. Hellesund ble sjef.

  Mannskapene ble tatt ut dels i samarbeid med Nagells E-kontor og SIS, dels av den norske marine ved kaptein Haugsøen, som var sjef for Sjøforsvarets skytteravdeling for Handelsflåten (SSH) i Dumbarton, Skottland.

  Tjenesten var frivillig, men man kunne ikke bruke hvem som helst, foruten å være flinke sjøfolk, måtte karene kjenne både båtene og kysten".

  Følgende er oversikt over de norske fartøy tilknyttet Peterhead-basen:

  Borghild

  Dreggen

  Disko

  Drott

  Frøya

  Gangar

  Havøy I

  Heland

  Harald II

  Havørn II

  Johan Bruusgaard

  Kvalsund

  Leda

  Lygrefjord

  Mars I

  Midtøy

  Njål (H 217 AV)

  Nordlys H 67 B

  Nordlys H 131 FJ

  Siglaos

  Skjærgård

  Statthav

  Storegg

  Streif

  Vest

  Viola