Informasjon om dekorasjonskriterier og -praksis

Norske krigsdekorasjoner til personell i handelsflåten 1940-1945, kriterier og praksis.

. Copyright: John Mangor Olsen

IllustrasjonsfotoCopyright: John Mangor Olsen

I arbeidet med utviklingen av Krigsseilerregisteret var det et tema som historikerne ved Stiftelsen Arkivet måtte lese seg opp på, nemlig dekorasjoner til krigsseilerne og praksisen rundt tildeling. Det finnes god sekundærlitteratur på dekorasjoner, men akkurat for krigsseilerne i handelsflåten så er denne mangelfull. Heldigvis har Stiftelsen Arkivet kontakt med Forsvarsdepartementet i arbeidet med krigsseilerne. Forsvarsdepartementets Krigsdekorasjonsprosjekt har etter lengre utredning utarbeidet et dokument kalt "Norske krigsdekorasjoner til personell i handelsflåten 1940-1945, kriterier og praksis". Dokumentet er altså et resultat av ny forskning og Stiftelsen Arkivet søkte om å kunne få gjøre det tilgjengelig på Krigsseilerregisteret. Etter at Forsvarsdepartementet hadde kvalitetssikret informasjonen i dokumentet, fikk Stiftelsen Arkivet tillatelse til å publisere. Se vedlegg. Kreditering av opphavspersoner: prosjektleder Kjetil Erling Henriksen og seniorrådgiver Sindre Weber.