Omkomne norske sjøfolk 1939-1945

. Copyright: Stiftelsen Arkivet/Ole Jespersen

Begravelse av falne fra de norske panserskipene Norge og Eidsvold som ble torpedert og senket i Narvik havn 9. april 1940.Copyright: Stiftelsen Arkivet/Ole Jespersen

Tallene for omkomne varierer stort i kildene, både når det gjelder norske og utenlandske sjøfolk. Følgende er fra standardverket om krigsseilerne.


Hentet fra boken
: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler. Krig, hjemkomst, oppgjør. bind 4. Av Guri Hjeltnes, Oslo 1997: 414.

"Ikke alle kom hjem fra sin innsats om bord på norsk handelsflåte. Det fant sted vel 10 000 dødsfall blant norske statsborgere i årene 1940-1945. Den aller største gruppen døde var sjøfolk i handelsflåten.

Samlet tap av mennesker ved krigsforlis fra 3. september 1939 til 8. mai 1945:

Tap [av menneskeliv] fra 3.9.1939 til 8.4.1940. Besetning: 377 nordmenn. Passasjerer: 16 nordmenn.
Tap [av menneskeliv] fra 9.4.1940 til 8.5.1945, hjemmeflåten. Besetning: 626 nordmenn. Passasjerer: 432 nordmenn.
Tap [av menneskeliv] fra 9.4.1940 til 8.5.1945, uteflåten. Besetning: 2208 nordmenn og 906 utlendinger. Passasjerer: 11 nordmenn og 71 utlendinger.
Samlet tap: besetning 3211 nordmenn og 906 utlendinger, og passasjerer 459 nordmenn og 71 utlendinger.

Også den del av flåten som kom under tysk jurisdiksjon, hjemmeflåten, led store tap - mer enn 1000 mennesker omkom ved krigsforlis. Men aller størst var tap av menneskeliv om bord i uteflåten - 2585 norske sjøfolk omkom i krigsforlis. I tillegg er det verdt å merke at en stor andel utenlandske sjøfolk på norske skip omkom, 977 mennesker.

Etter krigen innløp også meldinger om dødsfall blant sjøfolk av andre årsaker enn krigsforlis, i alt 1324 sjøfolk. Av disse omkom 385 ved alminnelige forlis, drukning eller andre ulykker om bord, 148 ved ulykker i land, 37 begikk selvmord og 570 døde på grunn av sykdom, hvorav i underkant av 100 døde av tuberkulose. Det må presiseres at ikke alle disse dødsfallene var ekstraordinære, dødsfall blant sjøfolk har alltid funnet sted også i fredstid og ofte under land.

Marinen mistet i krigsårene 46% av sitt mannskap, 923 døde. Regner vi sammen handelsflåtens og marinens omkomne, blir tallet vel 4134 døde - det vil si at nær halvparten av Norges krigsdødsfall under 2. verdenskrig var knyttet til sjøens folk.

Kilde: Backer 1948, Krigsforliste norske skip, 1949".

I boken, Rosendahl, Bjørn Tore (Red.) (2015) De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig. Kristiansand: Stiftelsen Arkivet, er det gjennom forskning dokumentert 953 omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip. Dette tallet viker fra tallet oppgitt i kilden ovenfor.