Krigsseilere så langt registrert

I denne oversikten vil det fortløpende bli registrert hvor mange som er registrert. Vi nevner her kun "milepælene".

Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946. Sverre Hansen og Sjøforsvarets skytteravdeling for handelsflåtens veteranforening. Utgitt 1989 i Hinna.

Ca. 1800 skyttere og rundt 200 befal.

De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig. Bjørn Tore Rosendahl (Red.) 2015. Kristiansand: Stiftelsen Arkivet.

953 omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip.