Nordahl Grieg

"Kongen"

. Copyright: Stiftelsen Arkivet

Nordahl Grieg: "Flagget".
Copyright: Stiftelsen Arkivet

I boken "Flagget" fra 1945 av Nordahl Grieg, så beskriver han blant annet krigsseilerne. Grieg skriver om da han var med på gulltransporten i 1940, og om da han senere var med i blant annet konvoi og ombord på norske motortorpedobåter. Hans oppfatning om viktigheten av krigsseilernes innsats var klar. Hentet fra side 43: "For oss norske er havet det frie hjemlandet vårt i dag. Så lenge det går skip under fritt norsk flagg er det bare en del av Norge som er kommet under nazistenes åk, selv om de fremmede rår fra Nordkapp til Lindesnes. Det er først og fremst fra dette ukuede Norge på havet at friheten vil komme tilbake til dere som venter på den".

Av litterære uttrykk om krigsseilerne er imidlertid Grieg mest kjent for avsnittet om krigsseilerne i sitt dikt kalt "Kongen", som er å finne på side 62 i boken "Friheten" fra 1945:

"Første svaret kom fra havet.
Førti tusen norske sjøfolk,
en for alle, valgte strid,
valgte hjemløshet og lengsel,
valgte flammedød og koldbrann,
valgte drift på spinkle flåter
tusen ville mil fra hjelpen;
evig heder skal de ha"!