Sjøforklaringer i registeret - Nortraship (ca. 500) 1940-1945

Informasjon om de ca. 500 sjøforklaringer i Krigsseilerregisteret knyttet til skip i Nortraship.

. Copyright: Stiftelsen Arkivet

2-bindsverket Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig.Copyright: Stiftelsen Arkivet

Ca. 500 sjøforklaringer er del av registeret. Disse ble holdt for skip i den norske uteflåten (Nortraship) i perioden 1940-1945. Alle er hentet fra 2-bindsverket "Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig: direkte avskrift av de originale forklaringer, som oppbevares på Riksarkivet". Utgitt i Oslo av Norsk maritimt museum i 2003.

Det vil si at sjøfolk og skip i registernettsiden kobles til de ca. 500 sjøforklaringene. En sjøforklaring var kort fortalt en prosess som ble gjennomført etter alvorlige hendelser på skip. Alvorlig hendelse kunne være alvorlige personskader eller større skader på fartøy som følge av for eksempel flyangrep, torpedering, minesprenging, grunnstøting, uvær som førte til forlis eller kollisjon. Andre hendelser kunne være kapring eller beslaglegging av skip.

Det er viktig å merke at disse sjøforklaringene ble holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.