Samarbeid med Riksarkivet

29. oktober 2015 inngikk Arkivverket og Stiftelsen Arkivet en samarbeidsavtale om skanning av arkivmateriale til det nye nasjonale, digitale Krigsseilerregisteret.

Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening med andre sjømannsforeninger ønsker å dokumentere krigsseilernes historie og gjøre denne informasjonen fritt tilgjengelig for alle gjennom Krigsseilerregisteret. Takket være medlemmer fra Oslo Sjømannsforening og andre frivillige som har stått for tilrettelegging av arkivmateriale og ansatte ved Riksarkivet som har stått for skanning og digitalisering av materialet, så er det nå mulig å systematisk registrere fra pålitelig arkivmateriale alle som var krigsseilere. Med tiden vil stadig flere krigsseilere få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregisteret.

Både Arkivverket og Stiftelsen Arkivet har felles interesse av at arkiver som dokumenterer krigsseilernes historie blir digitalisert og lettere tilgjengelig for allmennheten.

Se vedlagt pressemelding for ytterligere informasjon. Se også siden "kilder" under oversikten "om krigsseilerregisteret.no" for mer informasjon om de digitaliserte arkivene.