Norske hvalfangstekspedisjoner 1939-1940

Oversikt over en del norske hvalfangstekspedisjoner i nøytral fart sesongen 1939-1940

Mange sjøfolk fant veien fra hvalfangsten sesongen 1939-1940 til andre "flåter" som uteflåten og norsk marine etter Norge ble invadert 9. april 1940. I Krigsseilerregisteret blir disse "hvalsjøfolkene" definert som krigsseilere.

Vedlagt er dokument med oversikt over en del norske selskap som hadde fartøy på hvalfangstekspedisjoner 1939-1940. Her finner man også mange hvalfangere og hvalkokeri med nasjonalitet Panama og Storbritannia.