Krigsseilerregisterets dekorasjoner

Liste over dekorasjoner som kobles til sjøfolk

. Copyright: Stiftelsen Arkivet/privat

"Campaign Stars, Clasps and Medals"
Illustrasjonsbilde som viser eksempel på britiske utmerkelser sjøfolk kunne bli tildeltCopyright: Stiftelsen Arkivet/privat

I Krigsseilerregisteret kobles sjøfolk til dekorasjoner/utmerkelser under fanen "utmerkelser" i de enkelte sjøfolkenes profil. Dekorasjoner som er koblet til sjøfolk under "utmerkelser", er de som kunne bli tildelt som følge av mønstring som mannskap på skip under 2. verdenskrig. Det er noen unntak, men de aller fleste dekorasjoner er knyttet til krigstjeneste. Om sjøfolk ble tildelt dekorasjoner som ikke står i listen, så vil disse bli ført opp under "andre opplysninger" i den enkeltes profil.

Dekorasjoner er altså skilt ut i egen fane kalt "utmerkelser" i sjøfolk-profiler. Hensikten er først og fremst å fremheve den heder som ble gitt for krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig, men også fordi dekorasjoner kan gi viktig informasjon om sjøfolks tjeneste.

Krigsseilerregisteret er i starten med registrering av sjøfolk, og etterhvert som flere sjøfolk blir registrert, vil også antallet øke over registrerte mottakere av dekorasjoner. Det finnes ingen komplett oversikt over dekorasjoner tildelt sjøfolk, så det kan forekomme endringer i listen over dekorasjoner nedenfor. Noen av dekorasjonene mangler dessverre bilder.

Krigsseilerregisteret har en bred kategorisering av flåtetilhørighet. For utfyllende informasjon om norske dekorasjoner se denne artikkelen. Følgende er liste over norske, britiske, sovjetiske, amerikanske, franske og svenske dekorasjoner.

Norge (innbyrdes rangering):

Krigskorset med 2 Sverd (sverd og stjerne)

Krigskorset med Sverd (og uten)

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden – Storkors

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden – Kommandør med stjerne

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden – Kommandør

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden – Ridder første klasse

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden – Ridder

Haakon VIIs Frihetskors

St. Olavsmedaljen med 3 Ekegrener

St. Olavsmedaljen med 2 Ekegrener

St. Olavsmedaljen med Ekegren

Medaljen for Edel Dåd (sølv eller gull)

Kongens fortjenestmedalje (sølv eller gull)

Krigsmedaljen (1-3 stjerner)

Haakon VIIs Frihetsmedalje

Deltagermedaljen 9. april 1940 - 8.mai 1945 med og uten rosett

Haakon VIIs Jubileumsmedalje 1905-1955

Haakon VIIs 70-årsmedalje

Haakon VIIs 100-årsmedalje

Regjeringens minnemedalje

Andre norske medaljer:
Rederiforbundets gullmedalje

Storbritannia (sortert alfabetisk):

British Empire Medal for Meritorious Service

Commander of the Most Excellent Order of the British Empire

Conspicuous Gallantry Medal

Distinguished Service Cross

Distinguished Service Medal (med/uten barre)

Distinguished Service Order

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom

King's/Queen's Commendation for Brave Conduct

Knight Commander or Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE/DBE)

Knight Grand Cross or Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire (GBE)

Member of the Most Excellent Order of the British Empire

Mentioned in Despatches

Officer of the Most Excellent Order of the British Empire

The 1939-1945 Star

The Africa Star

The Arctic Star

The Atlantic Star

The Burma Star

The Defence Medal

The France and Germany Star

The Italy Star

The Pacific Star

War Medal 1939-1945

Andre britiske medaljer:
Lloyd's Medal for Meritorious Service

Lloyd’s War Medal for Bravery at Sea

Distinguished Flying Cross (DFC, Storbritannia)

Sovjetunionen/Russland (sortert alfabetisk):

Jubileumsmedaljen i anledning av 40-året for seieren i Den store fedrelandskrigen 1941–1945

Jubileumsmedaljen i anledning av 50-året for seieren i Den store fedrelandskrigen 1941–1945

Jubileumsmedaljen i anledning av 60-året for seieren i Den store fedrelandskrigen 1941–1945

Jubileumsmedaljen i anledning av 65-året for seieren i Den store fedrelandskrigen 1941–1945

Jubileumsmedaljen i anledning av 70-året for seieren i Den store fedrelandskrigen 1941–1945

Jubileumsmedaljen i anledning av 75-året for seieren i Den store fedrelandskrigen 1941-1945

Ushakov-medaljen

Medaljen for seier over Tyskland i Den store fedrelandskrigen

USA (sortert alfabetisk):

American Campaign Medal

Asiatic-Pacific Campaign Medal

Bronze Star Medal

Combat Bar

Distinguished Flying Cross

Distinguished Flying Medal

European-African-Middle Eastern Campaign Medal

Good Conduct Medal

Honorable Service Button

Legion of Merit

Medal of Freedom

Merchant Marine Atlantic War Zone Medal (Bar)

Merchant Marine Defense Medal (Bar)

Merchant Marine Mariner's Medal

Merchant Marine Mediterranean-Middle East War Zone Medal (Bar)

Merchant Marine Pacific War Zone Medal (Bar)

Merchant Marine Service Emblem

Merchant Marine World War II Victory Medal (Bar)

Purple Heart

Silver Star Medal

World War II Victory Medal

Frankrike (sortert alfabetisk):

Croix de Guerre (med og uten bronsepalme) (Krigskorset 1939-1945)

Den franske minnemedaljen for krigen 1939-1945 (med og uten spenne)

Æreslegionen - Kommandør

Æreslegionen - Offiser

Æreslegionen - Ridder

Sverige (sortert alfabetisk):

Gustav Vasa medaljen

Kungl. Sverdsorden - 1. klasse. Kommandør

Kungl. Sverdsorden - 1. klasse Ridder

Nederland:

Grand Cross of the Order of the House of Orange.

Oranje-Nassau-ordenen

Danmark:

Storkors av Dannebrogordenen

Kommandør av Dannebrogordenen

Ridder av Dannebrogordenen

Kong Christian Xs erindringsmedalje for deltakelse i krigen 1940–45

Canada:

Canadian Volunteer Service Medal.

Island:

Den islandske falkeorden - Ridder