Antall krigsforlis i Uteflåten – år for år

"[D]en totale avgang for uteflåten (dvs. skip som seilte for Nortraship) på grunn av krigsforlis i krigsårene var 432 skip med en samlet tonnasje på 1 849 226 registertonn brutto".

. Copyright: Terje Fredh

Et tankskip i brann
Atlanterhavet 1942Copyright: Terje Fredh

Hentet fra boken: Norges sjøkrig 1940-1945. Bind V. Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst i Storbritannia. Handelsflåtens selvforsvar. Av Erik Anker Steen, Oslo 1959: 160-161.

"Av tabellen [nedenfor i Excel-format] vil det sees at uteflåten led sine største tap i krigens tre første år. Vendepunktet kom våren 1943, og i de siste to krigsårene var senkningene av norske handelsskip få. Dette skyldtes i første rekke at de allierte marinenes veldige motforanstaltninger for å beskytte handelsskipene mot fiendtlige angrep m.v. nå begynte å bære frukt [...].

Men handelsskipenes væpning for selvforsvar bærer også sin store andel i de oppnådde resultatene. Det er i hvert fall et faktum at etter hvert som væpningen av Handelsflåten økte, sank antallet av krigsforliste norske handelsskip. Og ansvarlige, allierte myndigheter har uttalt at megen, verdifull norsk tonnasje ville kunne ha blitt spart under krigen, hvis væpningen av Handelsflåten hadde vært organisert og utbygd før krigsutbruddet i 1940. Det var som tidligere fortalt, først langt ut i 1943 at de norske handelsskipene begynte å bli tilfredsstillende utstyrt med forsvarsmidler og skytterutdannet personell".

Statistikk i det nedlastbare Excel-arket er hentet i fra samme bokverk (side 160) nevnt ovenfor.