Det norske innskudds- og trekkontor for sjøfolk

Beretning om kontorets virksomhet fra starten til 31. desember 1942.

Hefte laget under 2. verdenskrig om virksomheten til Det norske innskudds- og trekkontor for sjøfolk i utlandet. Utgitt av Williams, Lea & Co., Ltd., London. Heftet inneholder informasjon om kontoret som er relevant med tanke på bakgrunnen for følgende arkivmateriale (som det registreres krigsseilere fra): 

S-2081 – Det norske innskudds- og trekkontor i Oslo, serie Fe – «Londonregisteret»

Lenke til arkivet i Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000001365872

Riksarkivet skriver på sine sider følgende om arkivet: «Arkivet dekker i hovedsak tidsrommet 1940-1950 med enkelte deler like fram til 1961. Mye av materialet stammer fra innskudds- og trekkontorene i London og New York, og er videreført av Innskudds- og trekkontoret i Oslo som skulle foreta samlet økonomisk sluttoppgjør for hver enkelt sjømann.»