Norske krigsgraver i utlandet 1940-1945

Regjeringen.no (gravene) https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/gravferd/innsiktsartikler/krigsgraver/gravene/id2550357/

"Gravkommisjonen og Krigsgravtjenestens opprinnelige oppgave omfattet også oppsporing, identifisering og registrering av falne norske krigsmenn, hjemføring av falne som pårørende ønsket hjemført og istandsettelse, merking og vedlikehold av gravene til falne som ikke ble hjemført.

Det ble i årene etter krigen gjennomført omfattende og grundige undersøkelser i Europa, og i samarbeid med andre nasjoners myndigheter ble 367 falne norske krigsmenn identifisert.

Av disse ble 296 hjemført til Norge og overlevert til sine pårørende. Gravene til dem som ikke ble hjemført ble satt i stand og merket med offisielle norske krigsgravstøtter".

Lenke til oversikt over norske krigsgraver i utlandet 1940-1945
(mange av disse er graver til sjøfolk som var i handelsflåten og i sjøforsvaret): 
https://www.regjeringen.no/contentassets/853705935b9846da8d23f9ea0bcf9dc3/nordmenn_gravsteder_i_utlandet_navneliste.pdf