Omkomne allierte sjøfolk 1939-1945

Oversikt over omkomne allierte sjøfolk 1939-1945 (total merchantmen casualties)

. Copyright: Wikimedia Commons: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MW10_in_Gulf_of_Sirte.JPG

Angrep på konvoi på vei til Malta.
Copyright: Wikimedia Commons: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MW10_in_Gulf_of_Sirte.JPG

Hentet fra boken: The fourth service: merchantmen at war, 1939-45. J. M. Slader. 1995, Wimborne Minster, Dorset: New Guild.

Det er vanskelig å finne pålitelige tall for totalt antall omkomne allierte handelsflåte-sjøfolk. I tillegg er det forskjeller i hvordan de telles og hvem som inkluderes. Listen over omkomne er hentet fra bokverk nevnt ovenfor. Tallene er dermed ikke oppdatert med hensyn til nyere forskning. Likevel gir de en indikasjon på omfanget av antall omkomne allierte sjøfolk.

Australia: 109
Belgia: 893
Canada: 1437
Danmark: 1886
Hellas: 2000
Maritime Regiment Royal Artillery: 1222
Nederland: 1914
New Zealand: 72
Nøytrale land: 6500
Royal Navy DEMS: 2713
Storbritannia: 31908
Sør-Afrika: 182
United States: 5662
United States Navy Armed Guard: 1640

Totalt: 62933