Krigskors tildelt sjøfolk i handelsflåten, Den norske marine (inkludert Shetlandsgjengen)

. Copyright: Privat samling (militaria.no/Samlerforumet)

Krigskorset uten og med sverd
I eske (avers)Copyright: Privat samling (militaria.no/Samlerforumet)

Norges høyeste krigsdekorasjon. Tildelt «for personlig innsats fra norske og utenlandske militære og sivile, som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg med personlig tapperhet eller ved ledelse av troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp». Under andre verdenskrig ble Krigskors også tildelt «for andre særlige fortjenester av Norges forsvar ved fremragende militær eller sivil virksomhet under krig». «Hvis mottakeren igjen gjorde seg fortjent til krigskors, ble båndet forsynt med en stjerne hver gang». 18. mai 1945 ble statuttene endret til at Krigskorset fra da av bare skulle deles ut for ledelse i kamp eller personlig tapperhet, og Krigskorset skulle alltid være med sverd. Båndet ble da forsynt med nytt sverd om Krigskorset ble tildelt igjen. Kun motstandsmann Gunnar Sønsteby har blitt tildelt Krigskorset med 3 sverd. (Forsvarets forum, Heder og ære, 2012; Henriksen og Weber, Dekorasjoner til personell i handelsflåten 1940-1945, kriterier og praksis)

Følgende bokverk dokumenterer hvem som ble tildelt Krigskorset og begrunnelse for tildeling: "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995.

Følgende personer er, basert på blant annet bokverket ovenfor, registrert som tildelt Krigskorset i Krigsseilerregisteret. Begrunnelse er vedlagt i hver profil i registeret. (Informasjon om sjøfolkene i marinen er mangelfulle per nå, da vi ikke enda har igangsatt en systematisk registrering av de sjøfolkene):

Handelsflåten:

Ansgar Maryath Fredhjem.
Berge Mevatne.
Bjarne Clausen Smørdal.
Carl Iver Jensen.
Einar Fredrik Conradi Isachsen.
Elias Ragnvald Blindheim.
Frithjof Utne.
Hans Anton Trovik.
Hans Gustav Hansen.
Johan Karlsen.
John Magnus Haaland.
Lars Anker Thøversen (Tenmark).
Lars Grotnæss.
Lorentz Eugen Lund
.
Lyder Reinholdt Torstensen.
Nikolai Fredrik Lindtner.
Ole Haakon Bentsen.
Paul Kornelius Monsen.
Reidar Otto Paulsen.

Marinen:

Alf Kristian Haavik.
Arne Frithjof Sveen.
Axel Winge Prebensen.
Baard Grotle (Kompani Linge, Marinens spesialavdeling).
Charles Oluf Herlofsen.
Christian August Monsen.
Ernst Bryne Marstrander.
Ernst Gustav A. Ullring.
Johan Fredrik Andreas Thaulow Ulstrup.
Knut Bøgeberg.
Mads O. Monsen.
Per Askim.
Per Edvard Danielsen.
Ragnvald Andreassen Tamber.
Rolf Quernhem Røren.
Sigurd Valvatne.
Sjur Normann Østervold.
Skule Valentin Storheill.
Thomas Jacobsen.
Thomas Kjeldahl.
Thore Horve.
Øivind Schau.

Shetlandsgjengen:

Gunnar Klausen.
Harald Ovesen.
Haakon Særsten Bjørge
.
Ingolf Johannesen.
Ingvald Olsen Eidsheim.
Leif Andreas Larsen.
Martinius Ingebrigtsen.
Palmer Olavson Bjørnøy.
Paal R.K. Ingebrigtsen Sundt.
Per Revold Blystad.
Realf Joakim Hansen.

Andre:
Normann Gabrielsen (i handelsflåten og deretter Kompani Linge).
Inge Stensland (Kompani Linge, ingen dokumentasjon på krigsseilas).
Boy Roald Rist.
Johan Henrik Hansen (Kompani Linge).
Hans Thorvald Bærevahr Hansen (Marinens flyvåpen)