Flåtetilhørighet 1939-1945

Utenlandsk alliert marine 1939-1945.

"[Den britiske marine], Royal Navy, hadde ved krigsutbruddet en betydningsfull flåte av store krigsskip, men få fartøyer til beskyttelse av sivile lastefartøy. Noen eldre destroyere fra 1.verdenskrig ble sammen med fartøy fra fiskeflåten bygget om til den krevende oppgaven med å beskytte handelsfartøyene mot tyske undervannsbåter.

Antallet eskortefartøyer var i starten på krigen få. I Storbritannia ble det derfor viktig å konsentrere seg om å bygge eskortefartøyer, i første omgang enkle fartøy av korvett-typen. I løpet av 1940 bygget britene 19 eskortejagere og 56 korvetter. Det ble bygget rundt 150 korvetter etter hvert som krigen skred frem. Det ble også bygget jagere og fregatter. Det skulle likevel gå nærmere to og ett halvt år før konvoitjenesten var satt i skikkelig system".

Kilder: http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvarets-historie-1814-2014/1939-1945-Sjoeforsvaret-i-krig/I-alliert-krigstjeneste-1940-1945/Marinen-i-konvoi-tjeneste/Konvoi-tjenesten