Sjøforklaringer i registeret - Hjemmeflåten (189) 1940-1945

. Copyright: RA, S-4625, Rikstrygdeverket, Krigspensjoneringskontoret, 1, Arkivdel 1, E - SAKARKIV ETTER EMNE, Ef - Krigsforlis, sjøforklaringer fra norske redere, L0002, s. 1

Eksempel på en av samlingene som sjøforklaringene stammer fra.Copyright: RA, S-4625, Rikstrygdeverket, Krigspensjoneringskontoret, 1, Arkivdel 1, E - SAKARKIV ETTER EMNE, Ef - Krigsforlis, sjøforklaringer fra norske redere, L0002, s. 1

Kilder (sjøforklaringene nedenfor er ikke taushetsbelagte): RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0296: Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940, 1940: 

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000000043384

Sjøforklaringer (54), sortering etter sidetall fra først til sist i boksen. Her vises kun sjøforklaringer 9. april 1940-8. mai 1945:

 

Brand IV: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749018/

Porsanger: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749028/

Beaufort: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/220738/

San Miguel: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749070/

Capella: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749088/

Sørland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749094/

Sverre Sigurdssøn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749098/

Mairosen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/749104/

Vikanes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749318/

Eldrid: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749338/

Kong Halfdan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749348/

Storsund: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749388/

Herold: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749406/

Sigurd Jarl: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749418/

Hugnad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749466/

Blåmann: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749478/

Jadarland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749492/

Tosca: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221570/

Almora: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749538/

Letten: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749574/

Saturnus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749582/

Sekstant: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221411/

Blaafjeld 1: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/220775/

Gallus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749596/

Rusken: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749610/

Delfinus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749614/

Finse: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749618/

Skjerstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749622/

Saphir: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749628/

Nesøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749632/

Nordnorge: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749636/

Draugen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749646/

Bogevik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749652/

Cygnus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749656/

Sulitelma III: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749664/

Bodin: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749672/

Hisø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749676/

Salten: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749688/

Tysfjord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749692/

William Blumer: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749696/

Bjorøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749704/

Haabet: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749848/

Kem: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749852/

Hammerø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749856/

Presto: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749868/

Askøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749882/

Kong Erik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749892/

Anna Sofie: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749904/

Argo: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749938/ x2

Susanna: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749964/

Haardraade: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/750002/

Haalegg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/750016/

Aafjord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749362/

Kilder (sjøforklaringene nedenfor er ikke taushetsbelagte): RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0297: Sjøforklaringer, journalnr. 6572/1940 - 482/1945:

http://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000043255

Sjøforklaringer (109), sortering etter sidetall fra først til sist i boksen. Her vises kun sjøforklaringer 9. april 1940-8. mai 1945:

Gudvangen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804730/

Rødskjæl: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804734/

Sivert Nielsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804738/

Arild: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804742/

O.C.: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804750/

S.G.1.: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804756/

Tellus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804762/

Sæl: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804770/

Taiwan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/28745/

Vesta: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804786/

Prinsesse Ragnhild: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804790/

H.J.Kyvig: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804796/

Pan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804820/

Delfinus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804826/

Hektor: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804840/

Snorre 1: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804852/

Havborg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804858/

Vilma: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221715/

Arnfinn Jarl: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804870/

Snyg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804874/

Bjønn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804878/

Christiania: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804882/

Torgeir 1: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804886/

Ryfylke: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804890/

Huldra: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/703344/

Hardhausen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804900/

Kosmos: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221151/ (Uteflåten, kapret og senket av tyskerne. Sjøforklaring i Norge)

Vestkyst I: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804920/

Ottar Jarl: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804924/

Borgestad: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/220786/ (Uteflåten, senket av tyskerne. Sjøforklaring i Norge)

Borgny: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804944/

Eros: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804950/

Haakon Adalstein: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804954/

Vesla: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804958/

Solskin: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804962/

Graco: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804968/

Richard With: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804972/

Vesteraalen: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804976/

Kong Sigurd: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/804980/

Torlyn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221675/ (Uteflåten, kapret av tyskerne. Sjøforklaring i Norge)

Solglimt: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221460/ (Uteflåten, kapret av tyskerne. Sjøforklaring i Norge)

Ole Wegger: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221294/ (Uteflåten, kapret av tyskerne. Sjøforklaring i Norge)

Bessheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816291/

Dione: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816295/

Vesco: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816299/

Bjønn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816303/

Vestri: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816307/

Vindafjord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816313/

Island: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816325/

Trianon: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816331/

Svolder: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816335/

Tourcoing: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816339/

Svanefjell: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816343/

P.G.Halvorsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816363/

Betty: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816369/

Sørøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816377/

Vaaland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816383/

Ingøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816393/

Halse: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816411/

Bør: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816707/

Tampa: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816715/

Haugarland: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816723/

Trondhjemsfjord: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816737/

Utviken: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816741/

Landego: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/816745/

Stella Polaris: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817847/ 

Vardø: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817867/

Storesund: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817879/

Tora Elise: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817883/

Bess: https://krigsseilerregisteret.no/no/skip/3537/

Troma: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817891/

Topeka: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817895/

Kronprinsesse Märtha: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817899/

Hertha: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817903/

Høegh Carrier: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817913/

Almora: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/817919/

Tugela: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/824117/

Trondhjemsfjord: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/824129/

Canis: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/824139/

Tromøsund: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221595/

Graziella: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/824149/

Trio: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/824153/

Topeka: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/824157/

Skramstad: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/824161/

Gol: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825291/

Lynx: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825301/

Arcturus: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825315/

Ingerseks: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825333/

Susanna: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825361/

Henry: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825375/

Felix: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825379/

Almora: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825383/

Tento: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825387/

Irma: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825393/

Erling Lindøe: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825399/

Vang: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825413/

Force: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825427/

Storesund: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825433/

Vestra: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825445

Karmøy: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825451/

Vela: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825455/

Hardangeren: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825459/

Süder Piep: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825463/

Gula: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825467/

Framnæs: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825473/

Neptun: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825481/

Parat: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825491/

Lysaker: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/825499/

Kilder (sjøforklaringene nedenfor er ikke taushetsbelagte): RA, S-4625, Rikstrygdeverket, Krigspensjoneringskontoret, 1, Arkivdel 1, E - SAKARKIV ETTER EMNE, Ef - Krigsforlis, sjøforklaringer fra norske redere, L0001:

 
Sjøforklaringer (14), sortering etter sidetall fra først til sist i boksen. Her vises kun sjøforklaringer 9. april 1940-8. mai 1945:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder (sjøforklaringene nedenfor er ikke taushetsbelagte): RA, S-4625, Rikstrygdeverket, Krigspensjoneringskontoret, 1, Arkivdel 1, E - SAKARKIV ETTER EMNE, Ef - Krigsforlis, sjøforklaringer fra norske redere, L0002:
 
 
Sjøforklaringer (10), sortering etter sidetall fra først til sist i boksen. Her vises kun sjøforklaringer 9. april 1940-8. mai 1945:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjøforklaringer (2) innsendt fra publikum: